Degree Exhibition in Gothenburg June 13th

Degree show

(Svensk text nedan.)

UID Degree Exhibition in Gothenburg - wed 13th June

In cooperation with Semcon, we have moved parts of our degree exhibition to Gothenburg, to show the southern parts of Sweden what we do. The exhibition aims at showing our range and visions of the future from innovative, user centered and design perspectives. Students will be presenting their works and give a deeper understanding of the processes and results.

Participating students:
Travis TJ Vaninetti
Kosin Voravattayagon
Eric Leong
John Vikström
Viktor Rosendahl
Cindy Sjöblom
Öyvind Norheim
Soramist Chintanamanus
Nirvana Soltani
Yangchen Zhang
Malin Grummas
Nicholas Ross

Time: Wednesday June 13th 9.00 - 15.00
Place: Semcon, Terese Svenssons gata 15, Gothenburg

See more of the students´ projects:
http://www.dh.umu.se/12

Examensutställningen i Göteborg - ons 13/6

I samarbete med Semcon har vi flyttat utvalda delar av vår examensutställning till Göteborg för att visa vad vi kan för dem som finns i de södra regionerna. Utställningen ska visa på vår bredd och visioner för framtiden utifrån innovation, användarperspektiv och design. Studenter kommer att finnas där för att presentera sina arbeten och fördjupa förståelsen för process och resultat.

Medverkande studenter:
Travis TJ Vaninetti
Kosin Voravattayagon
Eric Leong
John Vikström
Viktor Rosendahl
Cindy Sjöblom
Öyvind Norheim
Soramist Chintanamanus
Nirvana Soltani
Yangchen Zhang
Malin Grummas
Nicholas Ross

Tid: onsdag 13 juni 9.00 - 15.00
Plats: Semcon, Terese Svenssons gata 15, Göteborg

Se mer av studenternas examensprojekt:
http://www.dh.umu.se/12