Höstterminen 2014

Strategisk design och produktutveckling, 15 hp
Helfart, v 36-45. kurskod 5ID128, anmkod 52231.

Produktdesign: Semantik och form, 7,5 hp
Helfart, v 45-49. Kurskod 5ID150, anmkod 52205

Användarcentrerad interaktionsdesign, 7,5 hp
Helfart, v 49-03. Kurskod 5ID151, anmkod 52204

Tjänstedesign, 15 hp
Helfart, v 36-45.Kurskod 5ID179, anm.kod 52239

Beteende och estetik i planeringen, 15 hp
Helfart, v 45-03. Kurskod 5ID107 , anmkod 52210

Hot team - innovationsprojekt, 7,5 hp
Helfart, v 44-48 2013. Kurskod 5ID116

Life drawing / Kroki, 7,5 hp
25% speed, w 37, 2014 - w 3, 2015. Course code 5ID180

Sista ansökningsdag 15 april.

Anmälan via antagning.se »

Om sista anmälningsdag passerat kan du göra en sen anmälan»