Decision Meeting

Decisions are made by Head of department at the Decision meeting, once a month. Issues or proposals to be handled at the meeting must be submitted to the secretary from the councils and work groups at the latest one week before the meeting.

Members:
Thomas Olofsson, Head of department
Åsa Boily, Dep. Head of department

Minutes taker:
Adrian Löwander

Right to attend: Appointed student and PhD student representatives, work environment and union representatives have the right to attend the decision meetings and to announce eventual comments or objections that can be taken to the minutes.

PhD student representative 2016-17: Aditya Pawar. Substitute: Søren Rosenbak.
Student representative 2016-17: Philipp Seeger. Substitute: Simon Jonasson.

Minutes 2018

May 9
April 12
March 14
February 14
January 17

Minutes 2017

December 13
November 8
September 13 attachments:  (Item 25) (Item 26), (Item 27),  (Item 28),
April 12 attachments:  (Item 8), (Item 11), (Item 12), (Item 13)
March 8 attachments: (Item 7)
February 8 attachments: (Item 4), (Item 5), (Item 6)
January 26 attachments: (Item 1), (Item 2), (Item 3)

Minutes 2016

December 15   attachments:  (Item 37), (Item 38), (Item 39), (Item 40), (Item 41), (Item 42), (Item 43), (Item 45), (Item 46), (Item 47), (Item 48)

November 09

October 12  attachments:
Uppföljning HST 2016 ), (  Ekonomiuppföljning 2016 ), ( Prognos 2 UID 160916 forskning ), (  Prognos 2 UID 160916 grundutbildning ),
( Kommunikatör 50% ), (  Projektassistent 50% ), (Förslag på medlemmar 2016 Subject Development Committee), ( Suggestion for PhD program council-signed ), ( Kursplan 5ID205 ), (kursplan 5ID206 )

 September 14   attachments:
AN 2.2.1-1056-16 Anställningsprofil professor 20% ), (Anhållan Ramya Kumar ), ( Anhållan Sabina Lindgren ), (  Anställningsprofil, lektor i modellteknik ), (Ekonomisk uppföljning UID 1607 ), ( Item list decision meeting 2016-09-14 ), ( Kallelse, LSG ), ( Protokoll LSG 2016-09-14 ), (Studierektor vid Designhögskolan ), (  Yttrande, anställning av adjunkt i interaktionsdesign ), (  Yttrande, anställning av forskningsingenjör )

June 16  attachments:
( Semesterstatus anställd Designhögskolan 160601.pdf ) (Basis for decision to employ PhD student.pdf ) ( Riktlinjer för ersättning- opponenter i forskarutbildning[1].pdf ) ( Riktlinjer för ersättning inom undervisning 2016[1].pdf ) (Protokollutdrag UCGS 2016-05-19.pdf) (Course syllabus PhD education, 'Design histories' and 'UID ) (Item list, LSG 2016-06-15[2] ) (UID Kvalitetssystem 2016-19.pdf )  (UID decision making education.pdf ) (UID Decision making administration.pdf ) (UID Organisation units and roles.pdf ) (UID Organisation units and roles.pdf)( Riktlinjer för ersättning inom forskning 2016, 1606101 ) (Anställningsprofil professor.pdf

May 11  attachments:
( advertisment PhD position in industrial design)

April 13  attachments:
(
Policy for travel funding) (Budgetunderlag)(Application for artistic development funding de Haas) (Application form travel funding Wiltse, Ståhl, Lindström)  (Application form travel funding Rosenback)
( anställningsprofil Adjunkt i interactionsdesign)

March 9   attachments:
(UID Action plan Follow up) (Verksamhetsberättelse 2015) (Protokoll, anställningskommitéen) (Employment of Christoffel Kuenen) ( Plan för systematiskt arbetsmiljöarbete)

February 10  attachments:
( Programme councils at UID  ), ( Course syllabus for exchange studies, bachelor program 5ID197 ), ( Course syllabus for exchange studies, bachelor program 5ID198)

January 21 attachments:
(
Abdipour recommen ), ( Antagning av licenciand dec 2015 ),
( Överenskommelse MIUN-UID ), ( programråd UID), ( Årsbokslut UID 2015), ( Resultaträkning - fakultet 151231), ( intäkter-kostnader-verksamhetsgren 151231 )

Minutes 2015

December 09 attachments:
(
2016-2018 UID Verksamhetsplan ), (2016 UID Action plan),  (Budgetförslag 2016), ( Designhögskolan budgetkommentarer 2016), (Prognos 1509), (Sammanställning bemanning våren 2016), ( UID systematiskt arbetsmiljöarbete 2016 ), ( UID kompetensförsörjningsplan 2015-2018), (UID SAM rutiner 2015-11),  (Minutes, education council 151125), ( Ny kurs 5ID199 Design för idékommunikation), ( Kursplan 5ID199 Design för idekommunikation), (Ny kurs Designprocessen i tjänstedesign), (Kursplan 5ID196 Designprocessen i tjänstedesign),

November 11 attachments:
(
Application form travel funding, Åsa Ståhl)(  Application form travel funding, Kristina Lindström ) (Tillsvidareanställning, tekniker) (Rekryteringsprövning, forskningsingenjör) (Application for artistic development work, Marije de Haas) (Statement from research council, application Marije de Haas) (Statement from research council application Åsa Ståhl och Kristina Lindström)


October 14 attachments:
(
5ID178 gammal version), (Revidering av kursplan 5ID178), (Kurspaket utbytesstudier HT 2016) (Minutes, education council 150930)


September 16 attachments:
(
Supervisor statement, Lorenzo Davoli)( Director of studies for PhD education ) (Prognosis education) (Prognosis research)

Minutes 2014-2015

October 08
November 12
December 11
February 11
March 11

April 16 attachments: Förslag till rekryteringsgrupp

May 15 attachments:
(
Rouien Zarin, PhD supervisor) , (Meeting Plan 2015-16)

June 17  attachments:
(5ID117 gammal version), (5ID117 svenska ), (5ID175 gammal version ), ( 5ID175 ),  (5ID184 Interaktion och uttryck), (5ID183 Designimplementering),  (5ID194  Designimplementering ) , (5ID195 Interaktion och uttryck ) , ( Anställningsmotivering adjunkt Oscar Björk) ,
( Application for prolongation of my employment at Umeå Institute of Design ) ,
( Applying for prolonged employment to finish PhD studies ) ,
(Credits and salary for PhD students ) , (Nya kurser 5ID194 o 5ID195 ) ,
(Policy gåvor till anställda ) , ( Minuter/protokoll Education council )
( UID support for enrolled PhD students after end of employment ) ,

Minutes 2013-2014

September 4
September 18 
October 16 
October 30
November 13
December 11
January 8
February 7

 

February 21
March 7
April 2
April 16
May 7
May 21
June 4
June 18

 

Minutes spring 2013

February 13 attachments: Utlåtande etiska rådet, Aktivitetsplan - Action plan, UID org. sv., UID org. eng.

February 27 attachments: Budget Education, Budget Research, Underlag till beslut om handledning, Samtal med Niels Lynöe 

March 13 attachments: Kursplan: Kreativa reflektioner kring interaktionsdesignSyllabus: Creative reflections on interaction design

March 27, this meeting was cancelled
April 10 attachments: Anhållan Gunnar Anderung, Kursplan, Workshop i formlära transportdesign, Protokoll, utbildningsrådet 130320, Supplement, Form Workshop Transportation design, Syllabus, Form Workshop Transportation design, Tillsättande av post doc, 2013

April 24 (note: Thursday) attachments: Modell för prioritering av stipendier/Model for prioritising scholarships

May 7 attachments: Verksamhetsberättelse 2012, Uppföljning Aktivitetsplan- UID Action Plan 2012, Förslag lokalhyra maj 2013- suggestion rent of facilities

May 22 attachments: 5-års budget, Kommentar till 5-årsbudget, Study layout for the study year 2013-2014, UID Rooms and areas May 2013, 2013 Stoffel Kuenen Diffract Me, KUA application CD Kuenen appendix, KUA application CD Kuenen

June 4 attachments: Förslag kommunikationsdesign 80%, Course plan Conceptual Product Solutions, Course plan Destinationsdesign