SketchUp Introduktion

Målsättning för kursen

Kursens mål är att ge en introduktion till möjligheterna att med ett enkelt 3D-program visualisera sin design. I kursen introduceras Trimble SketchUp (tidigare Google SketchUp).

Detta är ett moment i " Tjänstedesign" ID179 för  Servicemanagementprogrammet.

Detta är även ett moment i " Beteende och estetik i planeringen" ID63044 för    Samhällsplanerarprogrammet.

Detta är även ett moment i "Destinationsdesign" 5ID191 för Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering.

 

Grundkunskap:

 • Template. Starta med Urban Planning - Meters. Add Location tex. Umeå. (Eller i äldre version Google Earth - Meters) YouTube-video Part 1
  Sketch Up _Urban _Planning
 • Bygga. Skapa en rektangel och dra den uppåt. (Mer exakt, om du vill, genom att knappa in mått i rutan nere till höger) Var noga med punkt eller kolon. YouTube-video part 2
  Sketch Up _Byggnad
 • Färglägga. Välj målarhinken. YouTube-video Part 3
 • 3D Warehouse. File > 3D Waterhouse eller Window > Component > Search. Hämta färdiga saker, som träd, bilar och människor, för att bättre visualisera din modell.  YouTube-video Part 3 Kom ihåg skalan. Mät storleken! Obs. träd kan vara "tunga" för datorn. Kontrollera filstorleken!  Sketch Up _3DWarehouse
 • Rendera bild. File > Export > 2D Grapics. YouTube-video JPG
  Sketch Up _Render

 

Överkurs:

Ytterligare möjligheter som SketchUp ger är till exempel

 • Style Builder. Windows > Styles. Sätt lite personlig stil och "touch" med en anpassad skiss.
  Sketch Up _Styles
 • Geo-Location (Google Maps). File > Geo-Location. Bygg ditt hus direkt på "rätt ställe" via Google Maps (Earth). Huset placeras rätt enligt väderstrecken och latitud samt longitud.
  Sketch Up _Geo Location
 • Sunlight. View > Shadows. Window > Shadow. Skapa en korrekt skuggvisualisering för att förhindra eventuella negativa skuggningar på andra byggnader.
  Sketch Up _Shadows
 • Google Streetview.  Select  face > Right-click > Add Photo-texture. Utnyttja Streetview för att klistra på fasadfoton på dina byggnader och skapa en verklighetstrogen modell av ett område. YouTube-video egen texture   Snabb! YouTube-video Streetviewbilder 
 • Export Movie. View > Animation. Window > Scenes. Gör en film som visar din modell från flera vinklar. View > Animation > Settings för att "mjuka till" rörelserna.

Utifrån tid, intresse och klassens färdighet väljs från ovanstående punkter.

Välkomna! /Tomas Lindehell :)

 

Undervisningens uppläggning;

Demonstrationer med åtföljande övningar under handledning samt egna övningar.

Examination

För godkännande krävs godkänd närvaro samt fullgjorda övningar. De obligatoriska övningar måste visas inför lärare på skolans lokaler (går ej att utföra på distans).
Inga graderade betyg ges i denna kurs

Lokal

Top PC Lab

Kurstider

Föreläsartid

2016-11-24 Torsdag 09.00 - 12.00

Föreläsare Tomas Lindehell

e-mail: tomas.lindehell@dh.umu.se 
tel: 090-786 93 61 (arb)

Nedan några länkar som kan vara användbara under kursens gång:

SketchUp's hemsida:
www.sketchup.com

Videos att lära från
www.sketchup.com/learn/videos

Modeller att ladda hem:
sketchup.google.com/3dwarehouse

Mer länkar:

PC för alla, så enkelt ritar du i 3D
www.sketchupartists.org
www.mastersketchup.com

Forum:
www.3dallusions.com/forums
sketchucation.com/forums