back forward
 • Storys & Projekt

 • Från Tragedi till Möjlighet

  2017-11-11 umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  En berättelse om när Ilteris Ilbasan, då student vid Designhögskolan i Umeå, fann hopp och nya möjligheter efter den tragiska Ebola-epidemien i Västafrika 2014.

 • Att Skapa Designteorier

  2017-09-15 umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Hur producerar vi teorier inom designforskning? I sin nya bok utmanar  Johan Redström gamla konventioner om motsatsförhållandet mellan teori och praktik.

 • Genus & Design - Hur utmanar vi status quo?

  2017-08-31 umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  'Genusfotografen' Tomas Gunnarsson besökte UID för att utmana studenternas bild kring genus inom design.