Antagning

Vi ger utbildningsprogram, forskarutbildning och fristående kurser inom industridesign, på konstnärlig grund. Designhögskolan erbjuder en av världens högst rankade professionella och internationella utbildningar i design, i en väl anpassad studiemiljö med exceptionell teknisk utrustning. Våra studenter är attraktiva på arbetsmarknaden efter examen: Mer än 90 % av våra studenter får jobb som industridesigner inom 6 månader efter examen.

Våra ettåriga kurser, masterprogram och forskarutbildning är helt internationella, och undervisningen ges på engelska. Mer fyllig information om utbildningarna finns därför på den engelskspråkiga versionen av hemsidan.

Välkommen att söka till en kurs eller ett program på Designhögskolan! Tänk på att våra program och ettåriga kurser har olika krav på vilket material som ska skickas in vid ansökan. Läs mer om utbildning och antagning på vår engelska version av hemsidan.

Skillnaden mellan ett program och en kurs

Ett program består av flera kurser och ger en examen. Ett kandidatprogram motsvarar 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier). Ett masterprogram på Designhögskolan består av kurser motsvarande 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier).

Enstaka kurser ger ingen examen, men kan förbereda studenten för ansökan till studieprogram här och vid andra universitet. De ettåriga kurserna motsvarar 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier).

 

Kandidatprogrammet i industridesign

Språkkravet för kandidatprogrammet är svenska B, eftersom studiespråket är svenska. Varje år antas 12-14 nya studenter till kandidatprogrammet i industridesign. För att söka till programmet krävs att du har grundläggande behörighet till högskola/universitet där du har minst betyget Godkänt i Svenska 3, Matematik 1a, b eller c och Engelska 6. Du ska dessutom lämna in arbetsprover för att visa konstnärlig begåvning och stark fallenhet för industridesignyrket.

För sökande med utländsk gymnasieutbildning: För att bli antagen till kandidatprogrammet i industridesign måste du visa att du har tillräckliga kunskaper i svenska. Om du inte har betyg i svenska bör du göra ett TISUS test.

Mer information om programansökan»

För frågor om ansökan till kandidatprogrammet:
Adrian Löwander, 090-786 51 60
eller skicka e-post till enquiries@dh.umu.se
även om e-postadressen är engelsk så får du svar på svenska

Masterprogram

Ca tio studenter antas årligen till masterprogrammen, som är öppna även för internationella studenter. Mer än 80% av studenterna kommer från ett annat land än Sverige; Sydkorea, Kina, Israel, Mexiko, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Brasilien, Colombia och ett stort antal europeiska länder.

För att bli antagen till masterprogrammet måste du ha en kandidatexamen i industridesign eller motsvarande kreativ utbildning. Masterprogrammet i interaktionsdesign är öppet för studenter med annan utbildningsbakgrund som t.ex. kognitiv psykologi och datavetenskap.

Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga.

Särskild behörighet i engelska krävs.

Läs mer om ansökningsprocessen på:

Avancerad produktdesign

Interaktionsdesign

Transportdesign

För frågor om masterprogrammen:
enquiries@dh.umu.se


Ettårig kurs

Designhögskolan erbjuder en ettårig kurs, Industrial Design Intensive.
Läs mer om ansökningsprocessen på:

Industrial Design Intensive

För frågor om fristående kurser:
enquiries@dh.umu.se