Nyheter

Studenter från UID gjorde avtryck på IDEA Awards

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Tre alumner från  Designhögskolan i Umeå vann priser vid American International Excellence Awards (IDEA). Läs mer om projekten som sträcker sig från självförsörjande lösningar för bevattning i urbana grönområden, övervakning av barn med låg födelsevikt och lindring av smärtpunkter för arborister genom teknisk innovation.