Intensiv
Inspirerande
Industridesign

Nollintag för läsåret 20/21

Kursen tar inte emot nya sökande hösten 2020 på grund av för lågt antal godkända sökande.

 

Industrial Design Intensive ger en introduktion till de metoder och processer som används inom industridesign. Kursen är intensiv, både till sitt innehåll och till arbetsformerna.  IDI-kursen startar på en grundläggande nivå inom designområdet, så gör takten och metodiken på kursen att studenter har möjlighet att nå en hög grad av designkunskap och -kompetens under läsåret. Läs mer om kursen på den engelskspråkiga kurssidan.

Studierna bedrivs huvudsakligen i projektform, där teori och praktik kombineras. Kursen är öppen för studenter från andra studieinriktningar än design, som vill bygga på sina kunskaper och färdigheter med design. Många studenter på kursen har redan en examen inom något annat område än design, och söker antingen en breddning inom sitt nuvarande fält för att kunna arbeta tillsammans med designer eller inom designområdet i stort. En del studenter kommer från tidigare studier inom designområdet, eller kommer som utbytesstudenter under sin pågående utbildning, och vill specialisera sig inom den skandinaviska användarcentrerade designmetodik vi utbildar inom.

Efter avslutad kurs kan studenter arbeta inom designområdet, eller i andra fält där designmetoder och -processer kan tillämpas. Under kursen sammanställer studenen också en designportfolio, som gör det möjligt att söka vidare till andra utbildningar inom designområdet.

Kursen ger i sig inte en examen, men kan inkluderas i en högskoleexamen eller kandidatexamen.

» Ladda ner informationsbroschyr om IDI

 

Oscar Björk BW

Oscar Björk

Kursansvarig, Industrial Design Intensive
E-post: oscar.bjork@umu.se

Spara

  • Send us your questions

    Didn't find the information you looked for?

    E-mail us at uid-enquiries@umu.se

    We are always happy to help!