Kandidatprogrammet i industridesign, 180 hp (3 år)

Vill du arbeta med design i en internationell, kreativ miljö? Vill du jobba med att lösa problem för att bygga en hållbar framtid? Vill du påverka människors liv och vardag genom att skapa lösningar som utgår från människors verkliga behov? På kandidatprogrammet i industridesign lär du dig att ta en idé från vision till verklighet i en skapande designprocess med människan i centrum.

Under utbildningen

Som student vid Designhögskolan driver du projekt i nära samarbete med företag och organisationer för att utveckla produkter och tjänster som löser verkliga problem. Ryggraden i utbildningen är den grundläggande designprocessen, som du tar avstamp ifrån i varje projekt. Stegvis lär du dig att tillämpa fler metoder för att utveckla idéer och genomföra research. Mellan projekten fördjupar du dig i bl.a. modell- och verkstadsteknik, form- och färgstudier, kommunikationsstrategier, skiss- och visualiseringstekniker. Under utbildningen får du möta både svenska och internationella gästlärare som representerar det senaste inom designfältet.

Människan i centrum - ett viktigt perspektiv

Utbildningen tar upp olika perspektiv på användarvänlighet. Vi sätter människan i centrum och diskuterar alltid vem som är användaren, samtidigt som vi ifrågasätter normer och generaliseringar och förhåller oss till förändringar och skeenden i vår omvärld. Perspektivet 'design för alla' - design som bygger på hållbarhet, mångfald och allas delaktighet - följer med genom utbildningen och påverkar hela den kreativa designprocessen.

En kreativ, internationell miljö

Designhögskolan i Umeå representerar en unik blandning mellan det lokala och det globala. Till skolan söker sig de främsta designstudenterna från världens alla hörn. Ett tydligt fokus på samarbete genomsyrar samtliga utbildningar och de små klasserna, alla samlade under ett tak, skapar en kreativ, internationell miljö som varje år levererar studentprojekt i världsklass. Utbildningens nära samarbete med företag, organisationer och myndigheter gör nyutexaminerade studenter attraktiva på arbetsmarknaden. Under utbildningen ingår även en tioveckors praktikperiod som ytterligare stärker banden med potentiella arbetsgivare.

Programöversikt

Har du frågor?

Per Sihlen BW

Kontakta Per Sihlén, Programansvarig för kandidatprogrammet i industridesign
Tel +46 90 7867067
E-post: per.sihlen@umu.se

 

 

 

Spara

Spara