Ansökan till kandidatprogrammet i industridesign

Anmälan sker via antagning.se (22 januari till 2 mars), samt inlämning av arbetsprov. Hemuppgiften till arbetsprovet publicerades 2:a december, länk nedan.

KANDIDATPROGRAMMET I INDUSTRIDESIGN, 180 HP

Programstart: Höstterminen 2020
Studieort: Umeå
Antal platser: 15
Studieform: 100%, Normal

BehörighetGrundläggande behörighet till högskola. Sökande ska också lämna in hemuppgift/arbetsprover senast den 2 Mars.

För sökande med utländsk gymnasieutbildning: För att bli antagen till kandidatprogrammet i Industridesign krävs tillräckliga kunskaper i svenska. Saknas betyg i svenska rekommenderas att sökande gör ett TISUS test.

UrvalEn viktig merit är konstnärlig begåvning och fallenhet för designyrket. Urval sker  på grundval av inlämnade arbetsprover samt intervju

Anmälningskod: UMU-K5006
Sista anmälningsdag: 2020-03-02

Anmälan: Via antagning.se. Anmälan öppnar 22 januari 2020 klockan 13:00.

 

SÅ HÄR ANSÖKER DU:

1. Anmälan via www.antagning.se öppet 22 januari - 2 mars

Ansök till Kandidatprogrammet i Industridesign via www.antagning.se. Ansökan öppnar 22 januari och sista ansökningsdag är 2 mars 2020. Följ instruktionerna på sidan. Om du inte anmäler dig via www.antagning.se kan du inte lämna in ditt arbetsprov.  

2. Skicka in arbetsprover (publiceras 2:a december) och personligt brev

För att ansöka till kandidatprogrammet i Industridesign behöver du lämna in ett arbetsprov i form av en hemuppgift. Arbetsprovet är obligatoriskt och består av 4-5 uppgifter. Hemuppgift för ansökan till höstterminen 2020 publiceras här den 2:a december 2020.

I det personliga brevet berättar du om vem du är, vilken utbildning du har, yrkeserfarenhet (kom ihåg sommarjobb) och annat som kan vara intresse för juryn att veta.

Arbetsprov och personligt brev lämnas in digitalt via Designhögskolans web. Uppladdning är möjlig mellan 22 Januari - 2 Mars 2020.

Arbetsprovet ska finnas hos Designhögskolan senast 2 mars 17.00.

 Frågor om ansökan och uppladdning skickas till: adrian.lowander@umu.se

VIKTIGA DATUM FÖR HÖSTTERMINEN 2020

  • 2 december (2019) - Uppgifter till arbetsprovet publiceras
  • 22 januari - Anmälan till programmet öppnar på www.antagning.se.
  • 2 mars - Sista dag för anmälan via www.antagning.se. Deadline för arbetsprover till Designhögskolan 2 mars senast 17.00.
  • 5-6 mars - Juryn väljer utifrån arbetsprover ut sökande att kalla till intervju och arbetsprover på plats i Umeå. Kallelse till intervju skickas ut per e-post till de vars arbetsprover blir utvalda. De som inte blir kallade till intervju meddelas även via e-post. 
  • 13 mars - Sista kompletteringsdag för betyg, akademiska meriter på www.antagning.se
  • 31 mars -3 april - Antagningsintervjuer och -prover under 3 dagar (du kallas till en av dagarna).
  • 7 maj - Resultatet av urvalet publiceras på ditt antagning.se-konto. Du behöver inte/kan inte "tacka ja" via www.antagning.se.