Ansökan till kandidatprogrammet i industridesign

Anmälan sker via  antagning.se. Anmälan öppen från 22 januari till 1 mars.

KANDIDATPROGRAMMET I INDUSTRIDESIGN, 180 HP

Programstart: Höstterminen 2019
Studieort: Umeå
Antal platser: 15
Studieform: 100%, Normal

Behörighet: Grundläggande behörighet (Svenska 3, Matematik 1a,b eller c, Engelska 6). Sökande ska också lämna in hemuppgift/arbetsprover senast den 1 Mars.

För sökande med utländsk gymnasieutbildning: För att bli antagen till kandidatprogrammet i Industridesign krävs tillräckliga kunskaper i svenska. Saknas betyg i svenska rekommenderas att sökande gör ett TISUS test.

UrvalEn viktig merit är konstnärlig begåvning och fallenhet för designyrket. Urval sker  på grundval av inlämnade arbetsprover samt intervju

Anmälningskod: UMU-K5006
Sista anmälningsdag: 2019-03-01

Anmälan: Via antagning.se. Anmälan öppnar 22 januari 2019 klockan 13:00.

 

SÅ HÄR ANSÖKER DU:

1. Anmälan via www.antagning.se öppet 22 januari - 1 mars

Anmäl dig via www.antagning.se. Ansökan öppnas 22 januari och sista ansökningsdag är 1 mars 2019. Följ instruktionerna på sidan. Om du inte anmäler dig via www.antagning.se blir ditt arbetsprov inte bedömt.

2. Skicka in arbetsprover (publiceras 1:a december) och personligt brev

För att ansöka till kandidatprogrammet i Industridesign behöver du lämna in ett arbetsprov. Arbetsprovet är obligatoriskt och består av 4-5 uppgifter. Obligatoriska arbetsprover för ansökan till höstterminen 2019 hittar du här

Utöver arbetsprovet kan du skicka in ytterligare fem fria alster (till exempel teckningar, kroki, målningar, projekt eller fotografier av skulpturer och modeller). Dessa är inte obligatoriska men kan vara meriterande vid juryns beslutsfattande eftersom alstren kan ge en bild av din konstnärliga förmåga och utvecklingsmöjligheter.

Arbetsproverna monterar du på mycket styv kartong, pannå eller liknande, 50 x 70 cm, stående format.
Inte fler än 6 st kartonger får lämnas in. Det går bra att montera flera alster på samma kartong.

Det är viktigt att du skriver namn på baksidan av kartongerna och numrerar dem, samt fyller i blanketten Förteckning av arbetsprover (följer även med i informationen om de obligatoriska arbetsproverna). 

Skicka arbetsprover och personligt brev till:
Designhögskolan
Kandidatprogrammet
Umeå Universitet
901 87 UMEÅ

Arbetsprovet ska finnas hos Designhögskolan senast 1 mars 17.00. (Poststämpel gäller inte) I det personliga brevet berättar du om vem du är, vilken utbildning du har, yrkeserfarenhet (kom ihåg sommarjobb) och annat som kan vara intresse för juryn att veta. Skicka det personliga brevet och förteckningen över dina alster tillsammans med arbetsprovet. Lägg brevet och blanketten i ett kuvert eller plastficka (inte fastlimmat på kartongen).

 

VIKTIGA DATUM FÖR HÖSTTERMINEN 2019

  • 1 december (2018) - Uppgifter till arbetsprovet publiceras
  • 22 januari - Anmälan till programmet öppnar på www.antagning.se.
  • 1 mars - Sista dag för anmälan via www.antagning.se. Deadline för arbetsprover till Designhögskolan 1 mars senast 17.00. Poststämpel gäller inte.
  • 5-6 mars - Juryn väljer utifrån arbetsprover ut sökande att kalla till intervju och arbetsprover på plats i Umeå. Kallelse till intervju skickas ut per e-post till de vars arbetsprover blir utvalda. De som inte blir kallade till intervju meddelas även via e-post. 
  • 12 mars - Sista kompletteringsdag för betyg, akademiska meriter på www.antagning.se
  • 9-11 april - Antagningsintervjuer och -prover under 3 dagar (du kallas till en av dagarna).
  • 8 maj - Resultatet av urvalet publiceras på ditt antagning.se-konto. Du behöver inte/kan inte "tacka ja" via www.antagning.se.